ne demek?

Göz yardımıyla bir şey, bir varlık algılanmak, seçilmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Görülünce vurulması için irade bile var."

İlişkili birleşik kelimeler;

"görülen geçmiş zaman""öngörülmek"

Hecelenişi / Hecelemesi;

gö-rül-mek


Gereken iş yapılmış olmak

Kullanımı;

"İşimiz kolayca görüldü."

Bir şeyin bulunduğu anlaşılmak, karşılaşılmak, rastlanmak

Kullanımı;

"Yıllarca görülmemiş bir dostu kucaklar gibi hemşiresini öptü."

Kabul edilmek, sayılmak

Kullanımı;

"Basılı oyunlar sakıncalı görülünce yok ediliyordu."