görülmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göz yardımıyla bir şey, bir varlık algılanmak, seçilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gereken iş yapılmış olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin bulunduğu anlaşılmak, karşılaşılmak, rastlanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Kabul edilmek, sayılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

İlişkili birleşik kelimeler; "öngörülmek"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rül-mek