ne demek?

Görülmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Kadının tedrisi ve terakkisinde muhitin de büyük bir tesiri görülmeye başladı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

gö-rül-me