görüştürebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görüştürme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,-le"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Görüştürmeyi becermek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rüş-tü-re-bil-mek