görüşme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görüşmek işi, mülakat, müzakere

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "genel görüşme"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rüş-me