görüş birliğine varmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

farklı görüş ve düşüncelerden sonra aynı görüş ve düşünceye ulaşmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rüş bir-li-ği-ne var-mak