görüş birliği sağlamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynı görüş ve düşüncede birleşmek

Örnek / Cümle; "İlk toplantıda görüş birliği sağlandı."


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rüş bir-li-ği sağ-la-mak