görüş ayrılığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir görüş veya düşüncede farklı değerlendirmede bulunma, farklı düşünme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rüş ay-rı-lı-ğı