görüşülmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görüşme işi yapılmak, müzakere edilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi biriyle görüşmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-le"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rü-şül-mek