gönye ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde araç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Rumca gönye


Hecelenişi / Hecelemesi;
gön-ye