gönlü zengin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Para ve malını imkânları ölçüsünde esirgemeden veren "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"

Örnek / Cümle; "Gönlü zengin bir işveren denk gelmedi."


Hecelenişi / Hecelemesi;
gön-lü zen-gin