gönlü yaralı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşkta karşılık görmeyen "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gön-lü ya-ra-lı