gönderme belgesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yere gönderilen eşyanın listesi, irsaliye

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gön-der-me bel-ge-si