gönderim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birtakım bilgileri içeren, kişiden kişiye veya kurumlar arası bilginin geçişini sağlayan belge

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gön-de-rim