gönderge ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dış dünyada yer alan, bir göstergenin belirttiği nesne veya varlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gön-der-ge