gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`istenmeyerek yapılan işlerden kötü sonuçlar ortaya çıkar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-nül-süz ye-nen aş ya ka-rın ağ-rı-tır ya baş