gönüllü gönülsüz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yarı istekli yarı isteksiz olarak

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-nül-lü gö-nül-süz