gönül yarası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimseyi derin üzüntü içinde bırakan acı, dil yarası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-nül ya-ra-sı