gönül okşayıcılığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gönül okşayıcısı olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-nül ok-şa-yı-cı-lı-ğı