gönül maskarası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sevda yüzünden gülünç durumlara düşmüş kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-nül mas-ka-ra-sı