gönül çöküşü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaşama gücünün yitmesi, ruhsal dengenin bozulması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-nül çö-kü-şü