gömlek değiştirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

yılan üst derisini değiştirmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

huy veya düşünce değiştirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göm-lek de-ğiş-tir-mek