gömleğinden veya gömlekten geçirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

evlat olarak kabul etmek, evlat edinmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
göm-le-ğin-den ve-ya göm-lek-ten ge-çir-mek