gömgök ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Masmavi

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Olgunlaşmamış

Özelliği / Tipi / Türü; "halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göm-gök