gömülmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gömme işi yapılmak veya gömme işine konu olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yerleşmek, oturtulmak, kendini gömmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yok olmak, kaybolmak, görünmez olmak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin derinliğine inmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-mül-mek