gölgelik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gölge altında bulunan yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kazıkların ve belli kalınlıktaki dikmelerin üzerine bindirilmiş bir tür demir veya ahşap çardak, sayeban, pergola


Hecelenişi / Hecelemesi;
göl-ge-lik