gölgeli resim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gölge ile hacim etkisinin verildiği resim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göl-ge-li re-sim