gölgeleyebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gölgeleme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gölgeleme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
göl-ge-le-ye-bil-mek