gölgelenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gölgeli duruma girmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Buğulanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Değerinin bilinmesi engellenmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
göl-ge-len-mek