gölge balığıgiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Örnek hayvanı gölge balığı olan kemikli balıklar takımı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göl-ge ba-lı-ğı-gil-ler