göl alası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Avrupa ve Anadolu göllerinde yaşayan bir tür alabalık "(Salmo lacustris)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göl a-la-sı
göl alası