gölük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yük taşıyan ve binilen at, eşek, beygir, katır vb. hayvan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-lük