göktırmalayan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gökdelen. "(yirmi, otuz veya daha çok katlı yapı, gök tırmalayıcı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gök-tır-ma-la-yan