gökkuzgunumsular ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gökkuzgunlar, ağaçkakanlar, çobanaldatanlar ve sağanları içine alan kuşlar sınıfından bir takım

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gök-kuz-gu-num-su-lar