gökdelen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yirmi, otuz veya daha çok katlı yapı, göktırmalayan, gök tırmalayıcı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gök-de-len