gök yakut ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Mavi renkli, değerli bir korindon türü, safir

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mineraloji, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gök ya-kut