gök gürlemesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Şimşek çakmasından veya yıldırım düşmesinden önce veya sonra havada duyulan gürültü, gök gürültüsü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gök gür-le-me-si