göden bağırsağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göden. "(Kalın bağırsağın son bölümü, rektum)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-den ba-ğır-sa-ğı