göbel ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kimsesiz, başıboş çocuk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaramaz çocuk

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Sınırları ayırmak için tarla kenarlarında yapılan toprak tepecikler


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-bel