göbeklenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Karnı yağlanıp şişmanlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Marul, lahana yaprakları büyüyüp sıklaşmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-bek-len-mek