göbek adı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeni doğan çocuğun göbeği kesilirken konulan ad

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-bek adı