göğüsleyebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göğüsleme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Göğüsleme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-ğüs-le-ye-bil-mek