göğüs sesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kafa veya genizden gelmeyen gür ve açık bir biçimde çıkarılan ses

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-ğüs se-si