göğüs çaprazı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güreşte karşısındakini koltuk altlarından çapraz yakalama

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,spor"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-ğüs çap-ra-zı