göğüs ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve kalp, akciğer vb. organları içine alan bölümü, sine

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, anatomi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu vücut bölümünün ön tarafı, sırt karşıtı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu bölümün içindeki organlar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Meme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "göğüs boşluğu" "göğüs cerrahisi" "göğüs çaprazı" "göğüs çukuru" "göğüs darlığı" "göğüs eti" "göğüs göğüse" "göğüs hastalığı" "göğüs ingini" "göğüs kafesi" "göğüs kemiği" "göğüs kovuğu" "göğüs sesi" "göğüs tahtası" "ön göğüs"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-ğüs