göçmen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden "(kimse, aile veya topluluk)", muhacir

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıcak iklimli ülkelere giden "(hayvan)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göç-men