göçerme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göçermek işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitkileri yerinden çıkarıp başka yere dikme


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-çer-me