göçebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göçme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-den"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Göçmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-çe-bil-mek