göç etmek veya eylemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

ölmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göç et-mek veya ey-le-mek