göçürmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göçmesine sebep olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çökertmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yiyip bitirmek

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitkileri yerinden çıkarıp başka yere dikmek, göçermek

Özelliği / Tipi / Türü; "halk ağzında"

İlişkili birleşik kelimeler; "köygöçüren"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-çür-mek