göçük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çökmüş, kaymış toprak, çöküntü, yıkıntı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kaya veya cevherin kendi kendine yer altına doğru çökmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, madencilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-çük